Jouw eigen wijze weg volgen ondanks emotionele wonden

Jouw eigen wijze weg volgen ondanks emotionele wonden

“The self does not need to be fixed, 
it needs to be known.”

 

Een emotioneel afwezige ouder kan een serieuze impact hebben op je leven, een gevoel van gemis of leegte teweegbrengen. Op deze manier wordt het een onbewuste filter waardoor je dingen beleeft. 

Het helen van deze onvervulde behoeftes en verlangens brengt je dichter bij jezelf. Brengt je terug het gevoel van balans, vreugde, rust, … Laat jouw liefde en levenskracht opnieuw stromen!

Jouw ouder = jouw wereld

Je komt op de wereld hulpeloos en afhankelijk van je ouders. Ze zijn de eerste omgeving waarmee je als baby in contact komt met de wereld. Gedurende geruime tijd zijn ze jouw gewoon wereld. 

Als ouders zich kunnen afstemmen op de behoeften en de gevoelens van het kind, dan leert het kind via de ouders welke emoties het ervaart. Je kan als kind namelijk je eigen emoties niet benoemen en plaatsen. Echter, het gebrek aan afstemming en verbinding met de ander wordt door het kind innerlijk aanzien als ‘niet goed genoeg zijn’, ‘verkeerd zijn’, ‘te veel zijn’… 

Je begrijpt dat de manier waarop je het contact met jouw ouders hebt ervaren dan ook een enorme impact heeft op hoe je vervolgens de wereld ervaart en wat je daarvan verwacht. Als ze niet reageren op je vroege behoeften verwacht je doorgaans niet dat de wereld dat wel doet. Als ze niet hartelijk en liefdevol zijn, ervaar je de wereld ook niet als hartelijk en liefdevol. Integendeel je zoekt naar een verklaring of een reden in en bij jezelf. Je wordt onzeker. Je ervaart een leegte. Je geeft vaker kritiek op jezelf…Ze

Niet (h)erkennen is een valkuil

In de praktijk blijkt het vaak zo dat kinderen met een emotioneel afwezige ouder te weinig koestering ontvingen, een onvervulde behoefte of een gevoel van gemis ervaarden. Er worden op die manier (volledig onbewust en ongewenst) diepe wonden gecreëerd.

 Wonden die je zelf vaak zal bagatelliseren: “Ik heb wel een fijne jeugd gehad hoor, ik mocht altijd spelen …”, “Heeft niet iedereen een zeker tekort of gemis ervaren bij het opgroeien?”, “Mijn ouders hebben altijd gedaan wat ze konden”, “Er zijn kinderen die een veel slechtere jeugd gehad hebben…”, “Ik heb niet zoveel herinneringen aan mijn kindertijd.”.

Natuurlijk hebben alle ouders het beste voor met hun kinderen. Zij hebben gehandeld vanuit de kennis en de mogelijkheden op dat moment. Natuurlijk zijn er nog mensen met een minder fijne jeugd. Toch kan ook jij een gebrek aan liefde, aandacht … hebben ervaren. Natuurlijk ben jij niet de enige persoon en zijn er nog volwassenen met een emotioneel afwezige ouder… De grootste valkuil bestaat er echter in jouw gevoel van gemis of onvervulde behoefte, voor jezelf, te bedekken met de mantel der liefde. Je doet jezelf daar mee tekort. Jij mag dit gevoel hebben los van de goede intenties van de andere.

Het gevoel niet goed genoeg te zijn, perfectionisme...

Een gebrek aan aandacht voor de behoeften van het kind, denigrerende of vijandige uitspraken of uitspraken gericht op angst; maar ook het stellen van onrealistisch hoge verwachtingen, het niet erkennen of zelfs ontkrachten van de emotionele ervaringen van het kind, zijn allemaal signalen van een emotioneel afwezige ouder, met mogelijk een belangrijke impact op de eigenwaarde van het kind

Je geraakt als kind afgesneden van je eigen behoeften en gevoelens want je voelt dat er iets ontbreekt en je kan niet definiëren wat. Jouw talenten krijgen minder ruimte om tot ontwikkeling te komen. Wil je heel graag dat alles perfect is en ondervind je een diepgewortelde angst voor afwijzing. Mis je warmte, genegenheid, liefde in het nest en zoek je de reden bij jezelf. Al snel kom je tot de conclusie dat : je niet goed genoeg bent. je verdient de liefde niet, je bent het niet waard. 

Dus, weten en benoemen wat je binnen voelt en ervaart, heb je nodig om jezelf emotioneel te ontwikkelen en je gevoel van eigenwaarde te laten toenemen. Je onvervulde behoefte(n) uit je kindertijd doorvoelen en uiten, laat toe dat je deze delen van jezelf terug integreert  en je jezelf bevrijdt van onbewuste wonden en overlevingsmechanismen. Jij komt terug in verbinding met jezelf. In contact met jouw innerlijke stem. Je staat terug in je eigen kracht.

Jouw eigen weg volgen of bewust jouw leven vorm geven

Gedurende jouw kindertijd heb jij ongetwijfeld bijzondere kwaliteiten ontwikkeld, waaronder flexibiliteit, compassievol, sympathiek, gul… Deze kwaliteiten zijn sterk ontwikkeld. Alleen om ze krachtiger in te zetten in jouw leven is het belangrijk dat je ze meer in balans brengt. 

Iemand die té flexibel is, heeft misschien de neiging om over zijn grenzen te laten gaan. Iemand die veel compassie heeft voor de andere, vergeet zichzelf misschien wel wanneer het even tegenzit. 

Op schakelmomenten in je leven, bij serieuze tegenslagen of ziektes, kom je er als volwassene achter dat je de verbinding met jezelf verloor, je constant onder stress en angst leeft, en voel je de behoefte of noodzaak om hieraan iets te veranderen. Een gedeelte van het proces kan er uit bestaan om te kijken naar jouw kindertijd. Je gaat op een dieper niveau de confrontatie aan met jouw wonden en patronen door stil te staan bij wat er gebeurde, zonder dat je er door wordt overspoeld. Je herkent delen van jezelf die je buiten jezelf hebt geplaatst. Je verruimt je zelfkennis en bewustzijn. Zo verliezen (aangeleerde) overlevingsmechanismen hun noodzaak, kom jij terug dichter bij jezelf.

Uitnodiging 1 : Bekrachtigen van positieve ervaringen, de 'opkikker' doos!

Door meer aandacht te schenken aan positieve ervaringen geef je minder aandacht aan de effecten van een onvervulde behoefte of gemis. Wat je aandacht geeft groeit. Negatieve ervaringen herinneren we gemakkelijker dan positieve ervaringen. Dus al is je leven nu vol positieve ervaringen: als je niet leert even halt te houden om het tot je door te laten dringen, dan spoelen ze gewoon door je heen, zonder je te voeden. Je beleeft ze niet ten volle. De positieve ervaring bewust opmerken, erbij blijven, aandacht geven aan al je zintuigen, jezelf de vraag stellen ‘wat maakt dit voor mezelf een positieve ervaring?’, maakt dat jij er meer aandacht aan schenkt.  Positieve emoties geven je een betere stemming, meer optimisme, meer veerkracht. Misschien voelt het fijn om dagelijks een aantal positieve ervaringen te noteren op een briefje en deze briefjes te verzamelen in een mooie doos. Een opkikkertje wanneer het even tegen zit!

Uitnodiging 2 : Tel je zegeningen

Zoals gezegd: negatieve ervaringen herinner je beter dan positieve ervaringen. Jouw aandacht zal gemakkelijker worden gevestigd op wat je tekort hebt en wat je wenst, dan wat er al aanwezig is in jouw leven. Het is echter wetenschappelijk bewezen dat het regelmatig stilstaan bij datgeen aanwezig in jouw leven waarvoor jij dankbaar bent jouw gevoel van geluk zal verhogen. Dus bewust aandacht geven aan:

  • Jouw capaciteiten die je hebt ontwikkeld
  • De pluspunten of zegeningen in jouw leven
  • Positieve dingen uit je jeugd

Misschien kan je 3 lijsten maken of, nog creatiever, een moodboard maken voor elk van de specifieke topics. Wanneer je deze lijsten bij de hand houdt of het moodboard in het zicht zet, dan word je regelmatig herinnerd aan jouw zegeningen!

“Make today the first day
of the rest of your life.

And remember … your past
does not equal your future”

Warme groet, Caroline!

Voel jij je geraakt door deze tekst?
Wens je iets te delen?
Ik hoor graag van jou!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *