Kritiek op mij? Watt?? Omgaan met kritiek.

Kritiek op mij? Watt?? Omgaan met kritiek.

‘Kritiek zegt iets over de ander.
Jouw reactie zegt iets over jou.’

Hoe ga je om met kritiek op jou? Wat doe je als er iemand kritiek op je heeft? Denk daarbij aan een lastig gesprek in de persoonlijke of professionele omgeving. Je voelt het misschien hard binnen komen. Hieronder kan je enkele tips vinden om op een respectvolle wijze naar jezelf en naar de ander te reageren

‘Neem het niet persoonlijk’, boutade of toch niet?

Wanneer iemand op jou kritiek uit, dan zegt dit vaak meer over de ander dan over jou. Met welke blik bekijkt hij of zij de gebeurtenis? Wat zegt de andere onderliggend tegen jou? Met andere woorden, wat is de onderliggende motivatie van de ander? Waar heeft de andere behoefte aan?

Merk op dat de kritiek je raakt

Je mag gerust geraakt worden door de kritiek van de ander. Merk op wat het bij jou teweegbrengt. Hoe jouw lichaam reageert. Welke gevoelens en gedachten er bij jezelf naar boven komen. Breng jouw aandacht bewust naar jouw ademhaling. Aanzie het als jouw anker. Neem een aantal bewuste in en uit ademhalingen. Laat toe om te ontspannen en te verzachten in de omstandigheden.

Geef terug

Geef terug aan de ander dat het jou raakt. Dat kan verbaal door een korte zin ‘O, dat komt even aan’. Dat kan door een non-verbale reactie, bijvoorbeeld door even letterlijk wat afstand te nemen, een bewuste pauze te laten….

Zoek het gemeenschappelijk belang opnieuw

Er is oorspronkelijk een gemeenschappelijk belang. Probeer in een open contact terug de aandacht te vestigen of te brengen op het gemeenschappelijk belang. Vat samen wat je hebt gehoord en nodig uit om samen te zoeken naar een oplossing. Je kan de ander actief uitnodigen om zijn of haar oplossing voor te stellen.

Geef erkenning aan de ander

Al te vaak voelt de andere zich in dergelijke situaties ‘niet gehoord’ of ‘niet gezien’. Het is fijn hier bewust aandacht voor te geven, door bijvoorbeeld te zeggen aan de andere ‘Ik begrijp wat je meegeeft of zegt.’ Of ‘Ik hoor jou zeggen dat jij de situatie als vervelend ervaart’.

Betrokken actief luisteren

Luister betrokken en actief naar de ander. Hou je houding open en gericht op het begrijpen van de ander. Stel vragen ter verduidelijking, toon met andere woorden oprecht jouw interesse in de visie en de feedback van de ander. Luister naar de andere zonder onderbreking. Geef ruimte aan de andere en aan stilte.

Blijf trouw aan jezelf

Natuurlijk mag jij zelf gerust jouw mening of jouw waarheid meegeven. Vanuit een respect voor elkaars verschil in mening kan er een constructief, open en positief gesprek plaatsvinden. Blijf trouw aan jezelf en houd je eigen kernwaarden in beeld.

Als aanvulling op bovenstaande geef ik je graag nog onderstaand verhaal ter inspiratie :

“Boeddha was bekend om zijn vermogen om op het kwaad te reageren met het goede. Er was een man die wist over zijn reputatie en reisde mijlen en mijlen en mijlen om Boeddha te testen. Toen hij aankwam en voor Boeddha stond, schold hij hem voortdurend uit. Hij beledigde hem en daagde hem uit. Boeddha onbewogen als hij was, wendde zich tot de man en zei: “Mag ik u een vraag stellen?” De man reageerde met “Nou, wat?” Boeddha zei: “Als iemand u een geschenk aanbiedt en u weigert het te aanvaarden, aan wie behoort dat geschenk dan toe?” De man zei: “Dan behoort het tot de persoon die het heeft aangeboden.”  Boeddha glimlachte: “Dat is juist. Dus als ik weiger uw misbruik te aanvaarden behoort het dan niet nog steeds bij je?” De man was sprakeloos en liep weg.”

Ik wens jou de moed om bewust in jouw kracht te staan elke dag opnieuw!

Heb jij ervaringen met kritiek op jezelf?
Deel jouw ervaringen. Sharing is caring.

Benieuwd om van je te horen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *