Life coaching

Wat doet een life coach?

Als life coach richt ik mij op jouw natuurlijke talenten en competenties, en staan we samen stil bij jouw passie en waarden. We gebruiken deze aspecten om uit te ontrafelen wat jij in het leven wilt en waar jij gelukkig van wordt. Samen gaan we op zoek naar concrete handvaten waardoor jij je doelen kunt bereiken. 

Hoe gaat life coaching in zijn werk?

Jouw waarden en talenten dienen als basis voor het beter omgaan met obstakels die de effectiviteit van jouw handelen in de weg staan. 

Met behulp van positieve ervaringen, leer je plezier beleven in het proces van dit leren uit eigen ervaringen. Pas dan kan life coaching zijn beste vruchten afwerpen en kan je deze ervaringen toepassen in het dagelijkse reilen en zeilen van je eigen leven. 

Is life coaching is voor mij?

Jouw waarden en talenten dienen Er zijn talloze situaties waarbij een life coachingsessie verhelderend, verdiepend en veranderend kan werken voor jou. Graag geef ik je enkele voorbeelden: 

Je kan geen rust vinden.

Je wilt meer inzicht in jouw loopbaan.

Je wenst een stap te nemen in je leven, maar je komt maar niet concreet in actie.

Je wenst meer inzicht in je eigen talenten.

Je voelt je vaak futloos en wenst meer inzicht in jouw energiegevers en energievreters. 

Je wilt verder groeien als mens door aan te pakken waar je op vastloopt.

Leer wat voor jou écht belangrijk is door te verkennen wat je kernwaarden zijn. Doorbreek de patronen die jou tegenhouden jezelf te zijn. 

Als life coach gaan we samen puzzelen naar wat voor jou goed aanvoelt. 

Samen ontdekken we jouw groeikansen om je volle potentieel te ontwikkelen. Vind meer balans in jouw leven en verbinding met jezelf.

You are magic. 

You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.

–  Swami Vivekanande