Vertrouwen op jouw innerlijk weten. Wat fluistert jouw intuïtie?

Vertrouwen op jouw innerlijk weten. Wat fluistert jouw intuïtie?

‘The intuitive mind is a sacred gift
and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant
and has forgotten the gift.’

(- Albert Einstein)

Dit is geen toeval! Of toch net wel? Gewoon iets vanbinnen weten, zonder duidelijke reden. Een onderbuikgevoel over iets of iemand. Want : ‘Diep in mezelf wist ik gewoon wat ik moest doen.’

Je intuïtie schreeuwt niet, ze fluistert.
Wat is intuïtie nou echt?

Het onbewuste denken

Het woord intuïtie komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘innerlijk weten’, kennis zonder dat je er actief over hebt nagedacht. Een ‘direct weten’. Een samengaan van hart, hoofd en buik. Een combinatie van alles wat je hebt meegemaakt, geleerd en gevoeld. Op deze manier geformuleerd kan je stellen dat er sprake is van laten leiden door goedgelovigheid. 

De Britse Tara Swart weerlegt dat oordeel het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat je buik je behulpzame inzichten kan geven. Er bestaat namelijk een communicatiesysteem tussen het brein en het darmstelsel (ook wel eens het tweede brein genoemd). De buik bevat met name hersencellen, neuronen, die direct verbonden zijn met een specifiek deel van ons brein, het limbisch systeem of het ‘oerbrein’. In het limbisch systeem bevinden zich je emoties, zowel positieve gevoelens (liefde, plezier…) alsook negatieve gevoelens (angst, verdriet….). Het ‘oerbrein’ slaat ervaringen op, zodat je weet wat en hoe iets werkt. Het ‘oerbrein’ laat toe om razendsnel beslissingen te nemen. Het rationele deel van het brein (namelijk de neocortex) kan hieraan niet tippen. Op basis van ervaringen slaan de hersenen (het limbisch systeem) terugkerende patronen op in de vorm van een bepaald gevoel. Dat gevoel komt binnen als een soort ingeving, heel anders dan wanneer je iets rationeel, via de neocortex, beredeneert. Dit gedeelte van ons brein is in feit het intuïtieve brein.

Evolutie van de mens

De ontwikkeling van de mens kon gebeuren mede dankzij de ‘ophemeling’ van ons rationele brein. Toen de mens begon te spreken zo’n 300.000 jaar geleden, ontdekte men dat de mensen plannen konden maken voor de toekomst … Hoe rationeler we werden, hoe meer we gingen praten, hoe minder we gingen voelen en vertrouwen op het innerlijk weten. Inmiddels worden emoties vaak als zwakte gezien en lijkt er voor intuïtie nauwelijks nog ruimte. 

Antropoloog en schrijver Carlos Castaneda waarschuwt ons ‘De grootste fout van mensen is vastgeplakt te blijven aan de rede. De rede behandelt mensen niet als energie… we zijn organismen die energie produceren. We zijn bubbels van energie.’. 

Zo is er een volksverhaal waarin wordt verteld dat de Schepper de mens twee speciale bondgenoten had gegeven om hem te vergezellen op zijn reizen. Een eerste was de hond en pas later, nog belangrijker voor het welzijn van de stammen, kwam de ‘magische hond’ of het paard. Aan de oorsprong van het verhaal ligt het onderscheid doorheen de jaren van de ‘tweebenigen’, de ‘vierbenigen’ en de ‘gevleugelden’, de ontwikkeling van een ‘geheime taal’ (vol woorden) enkel gebruikt voor de ‘tweebenigen’ én een vertrouwensbreuk.  Een zéér bijzonder verhaal dat een kader geeft aan hoe de mens doorheen de jaren zichzelf ging (rationeel) ontwikkelen en in essentie afgescheiden geraakt van zijn eigen natuur.

Hoe ontdek je de hints van jouw intuïtie?

Het erkennen, herkennen en er naartoe handelen zijn de drie basisstappen. De hints zijn vaak subtiel en wanneer het druk is in je hoofd, dan is er veel kans dat je de hints niet ziet, hoort of opmerkt. Op die momenten ben je vaak ook minder aanwezig in het hier-en-nu. Jouw zintuigen zullen minder scherp waarnemen wat er aan de hand is, want jouw zintuigen staan minder ‘aan’. Je vertoeft hoofdzakelijk veel in je hoofd en wenst alles heel rationeel te verklaren. 

Intuïtief beslissen doe je vanuit innerlijke kracht. Het vraag contact maken met jezelf. Om dit te ontdekken dien je actief tijd vrij te maken voor een goed gesprek met jezelf. 😊 Inwaarts keren, daar vind jij jouw schat, jouw waarheid en jouw schoonheid, jouw innerlijk weten.

Verder, vertrouw op jouw onderbewustzijn! Iets voelt als toeval voor jou? Ok, dan is het toeval. Iets voelt niet als toeval voor jou? Ok, dan is het geen toeval. Je hoeft dit niet te delen met anderen, én je hoeft je al zeker niet te verklaren. Hoe anderen jouw ervaringen interpreteren is, zolang je er de andere geen kwaad mee berokkent, soms niet van belang.

Hoe merk je dat je handelt vanuit jouw intuïtie?

Wanneer kan jij dan het onderscheid voelen tussen je intuïtie of je trauma als boventoon? Wat zijn dan precies de kenmerken van handelen of ageren vanuit jouw intuïtie? Als je intuïtie je beslissingen en communicatie laat aansturen, handel je vanuit een diepe liefde en stabiliteit.

Je ervaart :

  • Een kalm gevoel dat je het weet
  • Een gevoel van vrijheid of bevrijding
  • Een snel weten van ‘dit is goed’ of ‘dit is fout’ (soms verscholen onder verschillende lagen)
  • Een bepaald voorgevoel zonder dat je dit kunt beargumenteren
  • Eigen waarnemingen vaak niet te verklaren of te onderbouwen
  • Opluchting en het gevoel dat je geest helder is
  • Bewustzijn en stabiliteit, aanwezig in het hier en nu
  • Duidelijker beeld van de toekomst of het resultaat
  • De bereidheid om je over te geven aan het onbekende

Het subtiele gevoel iets te weten, zonder te weten waarom.
Of zoals Albert Einstein het zei :

‘I believe in intuition. At times I feel certain I am right while not knowing the reason.’

 

Hoe train je jouw intuïtie?

Je wenst steeds vaker te luisteren naar jouw intuïtie? Focus je dan niet te veel op het verstandelijke. Maak diepe verbinding met jezelf, met je lichaam en voel wat er gebeurt bij een beslissing. Tintelt er iets, als vlinders in je buik of voel je net je lichaam verstijven en verkrampen?

Daarnaast bestaat er zoiets als synchroniciteiten, gebeurtenissen die min of meer tegelijkertijd plaatsvinden en verband lijken te hebben. Een woord dat vaker voorkomt een tekst die je ontvangt, leest of hoort. Een quote of een thema in een quote die vaak verwijst naar hetzelfde. Het bijzondere is dat dit jouw aandacht trekt. Jouw brein geeft deze woorden, dit thema, dit teken… niet voor niets extra aandacht. Wat wenst er tot jou te komen?

Ga je experimenteren en voel je op een gegeven moment nog bedenkingen? Intuïtie kan je niet meten. Meten is weten, zegt men wel eens, dus voor velen onder ons voelt zoiets nog oncomfortabel. Wil je dus echt aan de slag met het trainen van jouw intuïtie, dan is het fijn om dagelijks een schriftje bij te houden. Je kan er in noteren wat er langs kwam, hoe het voelde, welke handeling je stelde en wat de uitkomst was. Zo groeit jouw vertrouwen. Vertrouwen geeft vertrouwen.

Misschien stel je dan wel vast dat jouw intuïtie een handige hulp is, in de overvloedige stroom van informatie, en je dit kan meenemen als extra raadgever naast de ratio? Misschien mag ook jij iets vaker achterover leunen en erop vertrouwen dat jouw intuïtie wel goed aan het stuur zit

Een diep vertrouwen in jouw innerlijk weten, ik wens het jou toe!

Warme liefdevolle groetjes, Caroline

Voel jij je geraakt door deze tekst?
Wens je iets te delen?
Ik hoor graag van jou!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *